СХЕМА ТОПЛО МЛЯКО

СХЕМА ТОПЛО МЛЯКО

СХЕМА ТОПЛО МЛЯКО

06.10.2021

В детската градина се осигуряват мляко и млечни продукти. Целта е подобряване на хранителните навици на децата в дългосрочен план чрез повишаване консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти при спазване на здравните изисквания; повишаване на информираността на децата и на техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене.