За нас

За нас

Детска градина № 2 "Знаме на мира" се намира на улица "Арда" №3 в квартал "Левски" гр. Балчик.

Началото е поставено през 1940 г., когато се открива забавачница в кв. "Левски" - помещаваща се в съществуваща и до днес сграда на ул."Червеноармейска". Петранка Тодорова Гецова е първата учителка и разказва: "Помещенията бяха тесни и неугледни - едното за занималня - с няколко маси, а другото - спалня с дървени нарове покрити с одеала и всяко дете си носеше възглавница от дома. Дългият и тесен коридор служеше за трапезария с дълга редица от маси, а за столчета - заковани дъски."

В последствие през 1975 г. се открива филиал в "Геоложка база", а през 1979 г. в завод "Елпром" е открит втори филиал. През 1996 г. ЦДГ №2 "Знаме на мира" се преобразува в ОДЗ № 2 "Знаме на мира", като се присъединяват три яслени групи от сградата на детски ясли - кв. "Балик". През месец август 2005 г. по решение на Кмета на община Балчик е извършено обединение на групите намиращи се в сградата на детска ясла. На 15 май 2009 г. филиал Детски ясли по предложение на Общината и Кмета на гр. Балчик е именуван - ЦДГ "Братя Мормареви". От тогава детската градина се помещава в две сгради - централна и филиал. Филиалът се помещава в сградата на бившата детска ясла в квартал "Балик", а  централната сграда е в непосредствена близост до ОУ "Антим I".

През .... детската градина получава сегашното си наименование: Детска градина "Знаме на мира"

Днес ние сме .....