ДОС

ДОС

Запознайте се с държавните образователни стандарти за всяка възрастова група в детската градина. Те определят какво трябва да знае и може всяко дете в края на учебната година.