Екип

Екипът на детска градина "Знаме на мира" се състои от високо квалифицирани специалисти. Ние обичаме своята работа, защото грижата за децата е удоволствие за нас. Обичаме децата и това ни кара постоянно да следим новостите в педагогическата наука, да се развиваме и усъвършенстваме, за да отговорим на нуждите на съвременните деца. Педагогическият и непедагогическият персонал са силно мотивирани да осигурят на децата възможно най-добра среда за тяхното развитие в позитивен микроклимат и с грижа за всяко дете.

Всички, работещи в детската градина - педагогически и непедагогически персонал, сме отдадени на професията си и работим за постигане целите на детската градина в сплотен и задружен колектив.Архив