Проекти

УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО

УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО

През 2021-2022 г. работим по проект "Успяваме заедно".

Научи повече
ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

През 2021-2022 г. работим по национална програма "Заедно за всяко дете".

Научи повече
ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

През 2021-2022 г. и през 2022-2023 г. работим по проект "Подкрепа за приобщаващо образование".

Научи повече
СХЕМА УЧИЛИЩЕН ПЛОД

СХЕМА УЧИЛИЩЕН ПЛОД

Проект на Държавен Фонд "Земеделие", по който работим и през 2021-2022 г. Работата по този проект продължава и през учебната 2022/2023 г.

Научи повече
СХЕМА ТОПЛО МЛЯКО

СХЕМА ТОПЛО МЛЯКО

Проект на Държавен Фонд "Земеделие", по който работим и през 2021-2022 г. Работата по този проект продължава и през учебната 2022/2023 година.

Научи повече