Проекти

УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО
ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ
ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ
СХЕМА УЧИЛИЩЕН ПЛОД
СХЕМА ТОПЛО МЛЯКО