Прием в ДГ "Знаме на мира"

Запознайте се с реда за прием в детската градина. Научете какви документи се изискват. Изтеглете си заявление за прием от нашия сайт.