Материална база

Детската градина е разположена в две сгради. Материалната база и в двете ни сгради е съвременна и модерна, съобразена с потребностите на децата в предучилищна възраст.