Допълнителни дейности

Допълнителни дейности

За учебната 2023-2024 г. в детска градина №2 "Знаме на мира" за децата от трета и четвъра група ЦПЛР - ОДК Балчик организира следните допълнителни дейности:

Понеделник:

1. III а група: Клуб "Приказен свят" от 10:50 до 11:50 часа - ръководител: старши учител Елка Василева

2. III б група: Клуб "Приятели на природата" от 10:50 до 11:50 часа - ръководител: учител Наталия Златева

3. IV а група: "Фолклорен клуб" от 10:50 до 11:50 часа - ръководител: учител Цветелина Илиева

 

Сряда:

1. IV б група: "Фолклорен клуб" от 10:50 до 11:50 часа - ръководител: учител Цветелина Илиева

 

Петък:

1. III а група: Клуб "Приятели на природата" от 10:50 до 11:50 часа - ръководител: учител Наталия Златева

2. III б група: Клуб "Приказен свят" от 10:50 до 11:50 часа - ръководител: учител Наталия Златева

Всички занимания, организирани от ЦПЛР - ОДК Балчик, са безплатни за децата и се провеждат на територията на детската градина

 

 

За учебната 2022-2023 г. в детска градина №2 "Знаме на мира" за децата от трета и четвъра група ЦПЛР - ОДК Балчик организира следните допълнителни дейности:

Понеделник:

1. III а група: Клуб "Приказен свят" от 10:50 до 11:50 часа - ръководител: старши учител Елка Василева

2. III б група: Клуб "Приятели на природата" от 10:50 до 11:50 часа - ръководител: учител Наталия Златева

3. IV а група: "Фолклорен клуб" от 10:50 до 11:50 часа - ръководител: учител Цветелина Илиева

 

Вторник:

1. IV б група: Школа "Английски език" от 10:50 до 11:50 часа - ръководител: учител Камелия Панайотова

 

Сряда:

1. III б група: Клуб "Приказен свят" от 10:50 до 11:50 часа - ръководител: старши учител Елка Василева

2. IV а група: школа "Английски език" от 10:50 до 11:50 часа - ръководител: учител Камелия Панайотова

3. IV б група: "Фолклорен клуб" от 10:50 до 11:50 часа - ръководител: учител Цветелина Илиева

 

Четвъртък:

1. III а група: Клуб "Приятели на природата" от 11:00 до 12:10 часа - ръководител: учител Наталия Златева

Всички занимания, организирани от ЦПЛР - ОДК Балчик, са безплатни за децата и се провеждат на територията на детската градина

 

Други допълнителни дейности през учебната 2022/2023 година:

Вторник:

1.III  а, III б, IVа,  IV б групи: Спортна школа "Тенис на корт"

 

За учебната 2021-2022 г. в детска градина №2 "Знаме на мира" за децата от трета и четвъра група ЦПЛР - ОДК Балчик организира следните допълнителни дейности:

Понеделник:

1. III а група: Клуб "Приказен свят" от 11:00 до 12:10 часа - ръководител: старши учител Елка Василева

2. III б група: Клуб "Приятели на природата" от 11:00 до 12:10 часа - ръководител: учител Наталия Златева

3. IV а група: "Фолклорен клуб" от 11:00 до 12:10 часа - ръководител: учител Цветелина Илиева

4. IV б група: Школа "Английски език" от 11:00 до 12:10 часа - ръководител: учител Камелия Панайотова

Сряда:

1. III а група: Клуб "Приятели на природата" от 11:00 до 12:10 часа - ръководител: учител Наталия Златева

2. III б група: Клуб "Приказен свят" от 11:00 до 12:10 часа - ръководител: старши учител Елка Василева

3. IV а група: Школа "Английски език" от 11:00 до 12:10 часа - ръководител: учител Камелия Панайотова

4. IV б група: "Фолклорен клуб" от 11:00 до 12:10 часа - ръководител: учител Цветелина Илиева

Всички занимания са безплатни за децата и се провеждат на територията на детската градина

 

За учебната 2020-2021 г. в детска градина №2 "Знаме на мира" за децата от четвърта група ЦПЛР - ОДК Балчик организира следните допълнителни дейности:

1. "Фолклорен клуб" с ръководител Цветелина Илиева

2. Клуб "Приказен свят" с ръководител Елка Василева

3. Школа "Английски език" с ръководител Камелия Панайотова

Всички занимания са безплатни за децата и се провеждат на територията на детската градина в определени по график дни от седмицата.