Прием в детската градина

Условия за прием в детската градина

Приемът за първа група в детска градина "Знаме на мира" гр. Балчик започна. Условията за прием и нужните документи за прием са публикувани тук.

През 2021 г. в първа група се приемат всички деца, родени през 2018 г., за които родителите са подали заявление по образец. Вече можете да подадете заявление за прием (можете да принтирате бланката и попълните заявлението предварително или да получите и попълните бланката на място в детската градина). Групите се формират до края на месец април като се спазва поредността на подадените заявления.  След това, при условие че има налични свободни места, приемът във всички групи продължава през цялата 2021 г.

Децата, родени през 2019 г. или през 2020 г. се приемат целогодишно в яслената група, където екип от медицински сестри, педагог и помощник-възпитатели се грижи за тях.

http://www.free-counter-plus.com