Прием в детската градина

Условия за прием в детската градина

Приемът за първа група в детска градина "Знаме на мира" гр. Балчик се извършва в началото на всяка календарна година.

В първа група се приемат всички тригодишни деца, за които родителите са подали заявление за прием по образец. Можете да подадете заявление за прием като принтирате и попълните бланката предварително или като получите и попълните бланката на място в детската градина. Първите групи се формират до края на месец април като се спазва поредността на подадените заявления.  След това, при условие че има налични свободни места, приемът във всички групи продължава през цялата година. 

В яслената група, където екип от медицински сестри, педагог и помощник-възпитатели се грижи за децата, приемът е през цялата година. При недостиг на места в яслена група двегодишните деца могат да бъдат приети в първа група при заявено от родителите желание.