СХЕМА УЧИЛИЩЕН ПЛОД

СХЕМА УЧИЛИЩЕН ПЛОД

СХЕМА УЧИЛИЩЕН ПЛОД

06.10.2021

В детската градина се предоставят пресни плодове и зеленчуци. Министерството на земеделието и храна организира и координира дейностите по програмата, като всички плодове и зеленчуци са от доставчици, предварително сертифицирани за доставката на плодове и зеленчуци. Основна цел на програмата е гарантирането на консумацията на повече плодове и зеленчуци от децата.