УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО

УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО

УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО

06.10.2021

Модул 2: „Иновативна детска градина”

Работата по проекта предвижда иновативната практика ,,Туризъм и игри край морето“ - за насърчаване на двигателната активност на децата. Ходенето и игрите сред природата крият изключително богати възможности за развиване на любознателност, приучване към самостоятелност, развитие и усъвършенстване на естествено приложните движения. В туризма се съчетават активна двигателна дейност с високо равнище на познавателна, оздравителна и възпитателна работа.