ИКТ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ИКТ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ИКТ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

06.10.2021

Цел на тази програма е да се подобри достъпа до съвременни информационни и комуникационни  технологии и да се внедрят   иновативни  съвременни  обучителни методи в  предучилищното образование.

Детската градина кандидатства и беше одобрена по тази програма - получи мултимедийно оборудване: интерактивна дъска и ултракъсофокусен проектор. От тази учебна година оборудването е на разположение на всички групи деца, които се обучават в сградата в жк Балик.

За децата от сградата в кв. Левски (зад училището) такова оборудване е предоставено преди няколко години по същата национална програма.

За учебната 2022/2023 по същата програма на детската градина беше предоставен един лаптоп.