II А група "Мечо Пух"

II А група "Мечо Пух"

II А група "Мечо Пух"

В нашата работа поставяме в центъра детето, като се фокусираме върху неговите индивидуални способности и потребности. Отглеждаме и възпитаваме децата в спокойна, благоприятна и толерантна среда. Създаваме комфортна и топла атмосфера, в която децата се чувстват обичани, ценени и уверени в своите възможности. При нас забавните игри са водещи, затова усмивката е наш постоянен спътник. Всяко дете за нас е самостоятелност.  Родителите са наши партньори и ние отчитаме тяхната основна роля за развитие на детето. Иска ни се да вярваме, че  родителите на децата от група   “ Мечо Пух ” са удовлетворени и спокойни, че техните деца са попаднали в един вълшебен дом на веселието, интересните занимания, волните детски игри.

За учебната 2019/2020г. I а група „Мечо Пух” работи с деца родени 2016година.

Екипът на група”Мечо Пух”е доказателство за добра работа и висок професионализъм. За малчуганите с много любов и всеотдайност се грижат :

Донка Генова – старши учител , Янка Димитрова – учител и Нели Попова – помощник-възпитател .С помощта на целия екип се постигат резултати , които спомагат за цялостното развитие и възпитание на децата .

 Мили деца , екипът на група”Мечо Пух” ви желае здраве , весели игри и незабравимо детство!