II A група "Дъга"

II A група "Дъга"

II A група "Дъга"

Ние споделяме своето ежедневие с госпожа Светлана Лазарова (портфолио - С. Лазарова), госпожа Вярка Рангелова (портфолио - В. Рангелова) и госпожа Надя Жилиева.

 

Ние искаме да сме здрави и жизнерадостни деца, затова укрепваме и каляваме своя организъм с игри на открито и спорт. Практикуваме йога за здраве и емоционален контрол.

Обичаме да сме сред природата, от нея научаваме какъв е светът, тя ни зарежда  с енергия и постепенно преживяването се превръща в разбиране и споделяне на духовното.

Ние сме българи и търсим корените на патриотизма в историята, в гордостта от общността, в съхранената етническа идентичност и националното единство на всички, родени в България.

Ние имаме какво да дадем на Европа и на света - своите традиции, своя фолклор, своята самобитност.

Ние ценим доброто у другите, искаме да се докоснем до тяхната култура, да ги опознаем добре, да се приобщим към общочовешките ценности, но да запазим своята национална идентичност.

Ние сме "Дъгички" и всички сме приятели, защото животът е скучен и тъжен без приятели. Грижим се един за друг и споделяме игрите, мислите и доброто, което носи всеки от нас в себе си.
Приятелството е като една дъга:
Приятелството е червено - като ябълка, сладка до вътрешността, носи енергия, сила.
Това е послание за смелост, динамика, любов.

Приятелството е оранжево като горящ пламък, който никога не гасне.
Това е цветът на здравето, силата. Той носи послание искреност.

Приятелството е жълто като слънцето, което огрява деня ни и ни дарява със  страст и веселие.
Посланието му е свобода.

Приятелството е зелено като растение, което никога не спира да расте.
То е знакът на живота и надеждата. Зеленото е послание за трудолюбие.

Приятелството е синьо като водата, която е толкова чиста.
Посланието, което носи, е откровеност, радост, безметежност, съпреживяване.

Приятелството е пурпурно като цвете, което е готово да разцъфне, като молитва и вътрешен мир. Носи послание за спокойствие и  тишина...
Приятелството е индигово, като мечтите, които изпълват сърцето.