II Б група "Бонбон"

II Б група "Бонбон"

II Б група "Бонбон"

 "Детето не е съд, който трябва да бъде напълнен…, а факел който трябва да бъде запален, чиято светлина да озарява житейския му път". 

Ние всички – деца и педагогически екип, вече трета година сме заедно и сътворяваме една приказка…, нашата приказка. В нея живеят 16 "бонбонени принцеси и принцове" - и всички са  спокойни и щастливи - обгърнати с топлина, нежност, обич, търпение, много любов, приятелско отношение, уют и доброжелателност.

Б – България Б – Благодарим
О – Обичам         О - Отзивчиви
Н – Нежни Н – Нестандартни

 

 В детската градина, група чудна има    
"Бон-Бон" се тя нарича и много я обичам.

Бяхме малки – днес големи,
всичките сме  умни и засмени,
и нагоре  устремени.

Шарени като балони,
сладки сме бонбони.

Всеки в детската градина   работа си има –
Най-обичаме от всичко  да пипаме с ръчички,
кой рисува, кой строи, който иска пък брои.

Греят ни лицата, стоплят се сърцата.
Смеем се и пеем,
танцуваме, лудеем.

Ние сме деца с  весели сърца!

Правила на групата
1. В групата се ходи бавно - не се тича.        
2. Говорим тихо - не викаме.         
3. Държим се внимателно с другите деца.   
4. Пазим и подреждаме играчките си.  
5. Пазим тишина и слушаме, когато госпожата или друго дете говори.
6. Когато искаш да отговориш, вдигни ръка!
          
7. Ако са те обидили, не крещи! Напомни на другарчето ти да ти се извини! Използвай вълшебните думички!
                              Благодаря!  Моля!  Извинявай!

Тези правила са тъй лесни, правят дните ни чудесни!  Шестнадсет  сме всички  - учим, пеем и се смеем, всички дружно си живеем - добри деца -  ,,бонбони”  за милиони!

Всички наши деца са уникални по своему, а ние създаваме един пълноценен  приказен детски свят, удовлетворяващ максимално социалните им потребности от общуване, мотивира ни да създаваме среда, подпомагаща физическото, познавателното, езиковото, нравственото, социалното, емоционалното и творческото  развитие. Учим се да творим, да мислим,  да танцуваме,  да пеем, да играем, да мечтаем - имаме мечти и да се борим за сбъдването им, да създаваме приятелства , да се забавляваме  заедно. Живеем в атмосферата на сигурност, спокойствие, увереност и самочувствие от споделените обич и доверие и се стремим да развиваме способностите, интересите и таланта на децата, като се съобразяваме с индивидуалните им особености и желания. Дейностите, които извършваме, са подчинени на целта за осигуряваме  щастливо детство, както и за изграждане на увереност в собствените си възможности. В своята работа влагаме много любов, внимание, уважение и зачитане на детската личност. Даваме им възможност да задоволяват любознателността си чрез упражнения, дейности и игри, които им гарантират уверено, лесно и трайно овладяване на представи и умения, съхраняваме детското любопитство и любознателност към света, развиваме изследователски дух – да търсят, откриват, намират, разбират.