Награда за детска градина "Знаме на мира"

Награда за детска градина "Знаме на мира"

Награда за детска градина "Знаме на мира"

18.02.2022

Държавната агенция за закрила на детето връчи Отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство“ на нашата детска градина. Наградата е в категория "Устойчиво развитие" и се присъжда за принос в грижата за децата; за дейности и инициативи, допринасящи за създаването на условия за тяхното пълноценно развитие.

Детската градина беше номинирана сред над 200 участници в инициативата на ДАЗД. Наградите бяха определени от комисия, ръководена от Председателя на ДАЗД. В комисията участваха представители на Съвета на децата към ДАЗД, експерти на ДАЗД, общественици, представители на медиите и др.

След като детската градина представи доказателства за постигнат напредък в грижата за децата и устойчивост на въздействието по отношение на подобряване на качеството на живот на децата, за постигнати резултати и тяхната устойчивост през последните пет години, тя беше отличена с престижната награда.

Честито! Благодарим на всички - деца, екип, родители - допринесли за това, да държим в ръцете си днес този плакет! Той е доказателство, че в детската градина се работи с ентусиазъм и професионализъм.

Ние се гордеем, че при нас растат щастливи деца!